Tiêu Xanh Sấy Lạnh 50g

Chợ Đông Ba

  • $10.00
    Unit price per 
Tax included.


Tiêu xanh tươi sấy lạnh nguyên chuỗi
Tiêu xanh sấy lạnh giữ nguyên mùi vị cay thơm nồng - qua hàng thêm rồi.
Hãng bỏ bịch thay vì hộp cho gọn.
Tiêu xanh bỏ vô hũ tai heo hay thịt bò ngâm mắm, hoặc nấu bao tử tiêu xanh, bò hầm tiêu xanh, hoặc giã tiêu xanh làm muối chấm. Thơm phức.

We Also Recommend