Nấm Rơm Sấy Lạnh

Anvies

  • $15.00
    Unit price per 
Tax included.


Nấm rơm sấy lạnh tươi dòn giữ nguyên hương vị có hàng lại rồi.
$15/bịch 100gram
Trữ lâu được bên ngoài cả năm. 

We Also Recommend