[ANVIES] Hạt Nêm Nấm

Anvies

  • $5.00
    Unit price per 
Tax included.


Hạt nêm nấm: gồm muối, bột nấm hữu cơ 18%, đường mía, hành tím, củ sắn.
- nấu món chay được
- 100% tự nhiên
- không bột ngọt
- không chất bảo quản
Dùng để thay thế bột nêm gà, hạt nêm heo, không bột ngọt, tốt cho sức khoẻ.
Sản phẩm từ hãng sấy nấm rơm tươi, họ dùng nấm bị bể để làm hạt nêm nấm, sạch và organic.
Giá giới thiệu sản phẩm: $5/hũ 225gram
Mushroom seasoning: consists of salt, 18% organic mushroom powder, sugarcane, purple onion, cassava.
- can cook vegetarian dishes
- 100% natural
- no sugar powder
- no preservatives
Use to replace chicken seasoning, pork seasoning, no sweetener, good for health.
Products from fresh straw mushroom drying company, they use pond mushrooms to make mushroom seasoning, clean and organic.
Introductory price: $5/225gram jar. 

We Also Recommend