[HT] Bánh Phở Gấc-Rice Noodles For Pho

Tiem 7Bolsa

  • $5.00
    Unit price per 
Tax included.


Phở Gấc- Bà Bán Phở Hai Thiền

Bánh Phở mềm dai ngon như bánh phở tươi, đẹp mắt của màu gấc được pha từ gấc tươi 100%.