Đá me Tấn Lộc

Chợ Đông Ba

  • $14.00
    Unit price per 
Tax included.


* Đá me Tấn Lộc: múc ăn nể hoặc quậy nước cho đá đậu phộng vô uống giải khát mùa hè. 

We Also Recommend